EXPONÁTY POŠTOVNÍ A FILATELISTICKÉ SOUČASNOSTI

10.6.20151.9.2015

Výstava – ve spolupr. se Svazem českých filatelistů (informace-scf.cz) – Velká Hradební 49/vestibul – info: svkul.cz.

EXPONÁTY POŠTOVNÍ A FILATELISTICKÉ SOUČASNOSTI