Jak ztratit další generaci

10.2.20168.3.2016

KOLEKCE FOTOGRAFIÍ, VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ OPEN SOCIETY FUND PRAHA, 10. ÚNORA AŽ 8. BŘEZNA, PŘÍSÁLÍ VĚDECKÉ ČÁSTI, VELKÁ HRADEBNÍ 49.

Jak ztratit další generaci je název fotografické výstavy, která přináší výpovědi osobních příběhů romských studentů zařazených neoprávněně do zvláštních škol. Ačkoli neměli žádné zdravotní postižení, bylo tak s nimi zacházeno, jen kvůli jejich barvě pleti a sociálnímu původu. Dnes jsou díky tomu nezaměstnaní, sociálně vyloučení a jejich dětem navíc hrozí stejný osud.

V souladu s dlouhodobou praxí jsou romské děti v České republice posílány do tak zvaných „praktických škol“. Tyto školy jsou určeny pro děti s lehkým mentálním postižením a poskytují jen velmi omezené vzdělání. Absolventi těchto škol nemají žádnou kvalifikaci, takže mohou vykonávat jen zcela základní profese a na trhu práce jsou de facto neuplatnitelní. Celé generace Romů jsou produktem tohoto systému, který je odsoudil k existenci v začarovaném kruhu.

V roce 1999 tento systém napadlo 18 ostravských dětí u Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudek tohoto případu, známého jako „D. H. a ostatní proti České republice“, potvrdil, že romské děti jsou v Česku diskriminovány a je jim upíráno základní právo na kvalitní vzdělání. Děti z této kauzy jsou dnes již dospělí lidé a rodiče. Jejich příběhy a příběhy jejich dětí představuje mnohokrát oceněná americká fotografka Stephanie Sinclair.

Jak ztratit další generaci