DOMINIKÁNI V ÚSTÍ NAD LABEM 400 LET HISTORIE

6.4.201730.6.2017

Prázdný vyrabovaný – tak zná kostel sv. Vojtěcha převážná většina Ústečanů, avšak nyní téměř po 70 letech od barbarského činu opět interiéry ožijí svojí někdejší barokní krásou. Stane se tak v muzeu města Ústí nad Labem na výstavě Dominikáni v Ústí nad Labem – 400 let historie, která trvá od 6. 4. – 30. 6. 2017. Letos si Ústí nad Labem připomíná 400. výročí od příchodu dominikánů. Bratři byli do města uvedeni v květnu roku 1617 a po staletí se podíleli na jeho životě. Výstava v ústeckém muzeum mapuje několik základních etap od založení kláštera až po jeho zrušení. K počátkům konventu a stavebnímu vývoji dominikánského kostela sv. Vojtěcha odkazuje několik vystavených listin ze 17. a 18. století. Expozice se z velké části věnuje prostoru klášterního kostela sv. Vojtěcha. Představí i torzo dochované umělecké výzdoby, kterou neměla veřejnost možnost spatřit desítky let.

Každodenní život a působení ústeckých dominikánů připomíná řada exponátů a dobové fotografie. K tragickým událostem roku 1950 odkazují vystavené unikátní dokumenty, které připomínají dění v roce 1950, kdy byl klášter v rámci akce K násilně přepaden, dominikáni byli vyvezeni a majetek rozkraden. Výstavu plně rozvine doprovodná akce Dominikáni v Ústí, která se bude konat 29. 4. 2017. Od 16:00 jste zváni do ústeckého muzea na besedu s dominikány a na komentovanou prohlídku dominikánské výstavy. Od 18:00 bude prohlídka kostela sv. Vojtěcha s nešporami a ukázkou dominikánských nápěvů a od 19:00 můžete zajít do přiléhajícího dominikánského kláštera na agapé. Pokud nestihnete dubnový termín komentované prohlídky, můžete přijít 13. 6. 2017 od 17:00.

DOMINIKÁNI V ÚSTÍ NAD LABEM 400 LET HISTORIE