XI. REPREZENTAČNÍ PLES UJEP

3.3.2018

Ples v Domě kultury s doprovodným programem nese název ,,VESMÍRNÁ NOC“; k poslechu a tanci zahraje kapela BONIT; pořádá Studentská unie UJEP a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

XI. REPREZENTAČNÍ PLES UJEP