Muzeum v dubnu

1.4.201930.4.2019

4. 4. / ČT / 17.00 hod.

ZA ORCHIDEJEMI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Vernisáž výstavy, která představuje výsledky dlouhodobého monitoringu vstavačovitých v Českém středohoří a seznamuje především s nevšední krásou těchto vzácných rostlin. Vstup volný

5. 4. / PÁ / 18.00 hod.

HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO 3. TISÍCILETÍ

Koncert dětských souborů a sólistů z celé republiky konaný v rámci stejnojmenné didaktické konference. Vystoupí nadějný harfeník Martin Sadílek, lidový soubor Jablůňka z Liberce, skupina bubeníků Aries, orchestr z Brna a chomutovský sbor Comodo. Pořádá KHV PF UJEP. Vstup volný

9. 4. / ÚT / 19.00 hod.

BEATLES VE FRAKU (BEATLES NIGHT)

Koncert trochu jinak, se smyčcovým kvartetem ve speciálních aranžích a jediný svého druhu nejen v republice, ale i v Evropě, z dílny Yolo kvartetu. Smyčcový kvartet je složen z vysokoškolsky vzdělaných hudebníků a skladby jsou přepracovány do verze pro smyčcové nástroje. Hity skupiny Beatles budou představeny i tak, jak by byly hrány ve stoletích minulých, zároveň však v kontrapunktu se současností. Pořádá KS. Vstupné 120 Kč

10. 4. / ST / 14.00–16.00 hod.

WORKSHOP „MAMINKO, TATÍNKU, DÁVEJ POZOR!“

Městská policie Ústí nad Labem v rámci projektu „Městská policie dětem“ pod záštitou primátora města Ústí nad Labem pořádá v muzeu odpoledne na téma „Maminko, tatínku, dávej pozor!“. Akce je spojena s výstavou prací dětí z mateřských škol v Ústí nad Labem. Pod vedením strážníků proběhnou aktivity propojující otázky bezpečnosti v silničním provozu. Pro každého návštěvníka bude nachystaný malý dárek. Vstup volný

10. 4. / ST / 17.00 hod.

„TRPASLÍCI“ S VÁCLAVEM HOUFKEM

Výstavou o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do současnosti vás provede její autor Mgr. Václav Houfek. Vstupné 50/30 Kč

13. 4. / SO / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Tvoření s velikonoční tematikou, povídání o zvycích a tradicích. Vstupné do dílny: děti 30 Kč, doprovod zdarma

16. 4. / ÚT / 17.00 hod.

„HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA“ S MILOŠEM ŠTĚPÁNEM

Komentovaná prohlídka výstavy „Historická filmová technika“ se sběratelem Milošem Štěpánem, který představí a promítne pomocí dobových projektorů záběry historického Ústí nad Labem. Každý návštěvník bude mít možnost si vyzkoušet tvrdou práci promítače. Vstupné 50/30 Kč

18. 4. / ČT / 17.00 hod. / Veřejný sál Hraničář

THE PAGAN QUEEN / KNĚŽNA LIBUŠE (2009, USA/ČR, 99 min)

Projekce filmu s přednáškou historika Martina Krska „Schichtova epopej“. Režisérem a spoluautorem scénáře nezvyklého podání českých pověstí je Američan Constantin Werner, pravnuk posledního majitele Schichtových závodů Ústečana Heinricha Schichta. Doprovodný program k výstavě „Schichtova epopej – 100 let Československa a 170 let Schichtových závodů“ ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář. Vstupné 100/70 Kč

23. 4. / ÚT / 17.00 hod.

„SCHICHTOVA EPOPEJ“ S MARTINEM KRSKEM

Výstavou velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti, která nechali k desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad Labem Georg a Heinrich Schichtovi, vás provede její kurátor Mgr. Martin Krsek. Vstupné 50/30 Kč

24. 4. / ST / 16.00 hod.

MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

24. 4. / ST / 17.00 hod.

SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ IV.

„Nevyzpytatelný Albrecht z Valdštejna – muž mnoha tváří“. Nepřehlédnutelná osobnost vojevůdce, válečného podnikatele, národohospodáře, finančníka, vydavatele mincí, stavebníka a mecenáše, která byla záhadou již pro současníky, nemohla chybět ani v koncepci Schichtovy epopeje. Přednášející: Mgr. Jana Hubková, Ph.D. Vstupné 20 Kč

25. 4. / ČT / 17.00 hod.

ORCHIDEJE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Stránka 1 z 2

Další